Miljö - Ansökan/anmälan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Här kan du ansöka/anmäla om strandskyddsdispens. 

Inom strandskyddat område är det förbjudet att utföra vissa åtgärder samt att uppföra byggnader, anläggningar och anordningar.

Läs mer om reglerna på Naturvårdsverkets webbplats. 

Du kan få dispens om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns ett så kallat särskilt skäl.

Läs mer om de särskilda skälen på Naturvårdsverkets webbplats. 

Om du använder dig av blanketter ska den skickas in till:
Tjörns Kommun
Byggavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 11 40, 60 11 42
E-post: bygg@tjorn.se