Tillgänglighetsredogörelse

Tjörns kommunkoncern står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur minasidor.tjorn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss.

Till kommunens synpunktshantering

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och säga det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Brister i tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

  • I vissa fall följer koden inte html-standarden korrekt.
  • I vissa fall hoppar tab-funktionen över delar i menyn och själva e-tjänsterna. Det finns även brister vad gäller markering för var på sidan man befinner sig vid användning av tab-funktionen.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Det finns vissa brister för skärmläsare, exempelvis vad gäller uppläsning av ikoner och felmeddelanden.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande självskattning (intern testning) med stickprov på webbplatsen med hjälp av Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet.