Så skyddas dina personuppgifter

I Tjörns kommun värnar vi din personliga integritet och har en hög nivå av dataskydd. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och rutinerna för informationssäkerhet.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och försöker minimera personuppgifternas omfattning, lagringstid och tillgänglighet.

Vi har även utsett ett dataskyddsombud som hjälper oss att behandla dina personuppgifter på ett tryggt sätt.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter.