Om webbplatsen och allmänna villkor

Här finns de flesta av Tjörns kommuns e-tjänster och blanketter samlade på ett och samma ställe. En del tjänster är renodlade e-tjänster, vilket innebär att du kan utföra dem online vid din dator. Många av e-tjänsterna kräver inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. När du klickar på en tjänst får du upp all information som du behöver för att utföra tjänsten. Du kan även se kontaktuppgifter för vem du kan kontakta om du behöver hjälp.

Första gången du loggar in på Mina sidor skapas ett användarkonto automatiskt för dig. Användarkontot läggs upp med de uppgifter som finns kopplat till din e-legitimation och folkbokföringsadressen hämtas med hjälp av ditt personnummer från Skatteverket. Du ser vilka uppgifter som sparas genom att klicka på rubriken Mina sidor. Här hittar du all information som finns kopplat till ditt användarkonto. Uppgifterna som finns lagrade där kan ingen mer än du komma åt. Du kan bara komma åt uppgifterna så länge du är inloggad. Det är viktigt för säkerheten kring ditt konto att du loggar ur och stänger webbläsaren när du är klar med det du vill göra. De ärenden som du skickar in till oss finns också lagrade på ditt användarkonto. Men de lagras bara där så länge vi behöver uppgifterna. När ett ärende är avslutat kommer det efter en förutbestämd tid att raderas från ditt användarkonto, men du kan alltid efterfråga det hos din kommun i de fall handlingar sparas som inkomna handlingar i kommunens diariesystem.

Om Mina sidor

På Mina sidor kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.

E-tjänster

När du utför ett ärende via en e-tjänst, gör du det digitalt, när som helst på dygnet. I och med att du signerar din ansökan eller anmälan med din e-legitimation, går ärendet digitalt direkt till en handläggare. Genom att logga in på Mina sidor kan du följa dina ärenden, göra kompletteringar eller skicka meddelande till handläggaren. Läs mer om hur du skaffar e-legitimation (elegitimation.se).

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

En del e-tjänster erbjuder möjligheten att spara en pågående ansökan innan du skickar in den. Inga obehöriga kan komma åt din sparade ansökan utan den sparas på en särskilt avdelad yta med begränsad åtkomst. Det är först när du tryckt på Skicka in som din ansökan skickas in och kan behandlas av handläggare hos kommunen.

Blanketter

Om du inte kan göra ditt ärende via e-tjänst, skriver du ut aktuell blankett, fyller i den för hand och signerar med penna. Den ifyllda blanketten skickas in till den adress som är angiven. Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Kontakt

Har du frågor om Mina sidor eller något annat på webbplatsen, ring kundcenter på telefon 0304-60 10 10 eller skicka e-post till tjorns.kundcenter@tjorn.se.