Plan - Ansökan om planbesked

LÄS MER

Här kan du ansöka om planbesked. 

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Planavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 11 50
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se