Miljö - Ansökan om installation av värmepump

LÄS MER

Här kan du söka om tillstånd för värmepumpsanläggning och andra åtgärder. En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du dock inte anmäla.

Om du använder blanketten ska den skickas till:

Tjörns Kommun
Miljöavdelningen,
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Expedition: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se