Lotteritillstånd - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om lotteritillstånd. 

Information om registreringslotteri

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registreringen gäller en viss tid, högst fem år. En förening som registreras får då arrangera flera lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen. Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Kommunen utser en kontrollant i samband med registreringen. Efter genomfört lotteri ska lotteriet redovisas för kontrollanten.

Blanketten skickas till:

Tjörns Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor kontakta oss gärna:

kultur.fritid@tjorn.se