Barn och unga - Anmälan misstanke om barn eller ungdom som far illa

LÄS MER

 

I 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen (2001:453), SOL, finns en bestämmelse om att du som arbetar inom myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om du får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Socialförvaltningen, Socialkontoret
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 19 99
E-post: mottagningsgruppen@tjorn.se

Anmälan görs till Individ- och familjeavdelningen på Tjörn eller till socialtjänsten i den kommun barnet eller ungdomen bor.