Parkeringstillstånd - Läkarutlåtande

LÄS MER

Här kan du lämna ett läkarutlåtande i samband med ansökan om parkeringstillstånd som rörelsehindrad. 

Blanketten skickas in tillsammans med ansökan.