Bostadsanpassning - Ansökan om bidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. 

Blanketten skickas till:
Tjörns Kommun
Bostadsanpassning
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 10 00