God man, förvaltare och förmyndare - Samtliga tjänster

LÄS MER

Här hittar du samtliga tjänster för god man, förvaltare och förmyndare. 

Reglerna i föräldrabalken om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap är till skydd för den enskilde eller barnet. Allt som görs inom dessa uppdrag ska ha den enskildes eller barnets bästa för ögonen.

Överförmyndaren/nämnden svarar för tillsyn och kontroll av föräldrars/förmyndares, förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Digitala tjänster

  • Ansökan om uttag från spärrat konto
  • Begäran om entledigande av ställföreträdare
  • Begäran om förvaltarfrihetsbevis
  • Intresseanmälan att bli god man
  • Lämna synpunkter/klagomål på god man/förvaltare