Grundskola - Anmälan om ut- och inflyttning av elev

LÄS MER

Här kan du anmäla om ut- och inflyttning av en elev i grundskolan. 

Blanketten skickas till:
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna:
Telefon: 0304-60 19 00 eller 60 15 00
E-post: barn.utbildning@tjorn.se