Grundskola - Anmälan till modersmålsundervisning

LÄS MER

Här kan du lämna in en anmälan till modersmålsundervisning för ditt barn i grundskolan. 

För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs att nedanstående två krav är uppfyllda. Regleringen av modersmålsundervisning i grundskolan finns i skollagen 10 kap. 7§. Där stadgas att ”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska skall erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.”

I skolförordningen 5 kap. 10§ anges ytterligare förutsättningar för att kommunen skall vara skyldig att anordna modersmålsundervisning – det måste finnas en lämplig lärare och minst fem elever måste önska undervisning i språket” ”Bestämmelserna är utformade så att modersmålsundervisningen skall syfta till att bibehålla och utveckla de kunskaper eleven redan har i ett språk, inte att eleven skall läsa modersmålet som ett nybörjarspråk”.

Blanketten skickas till:
Tjörns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna:
Telefon: 0304-60 15 82
E-post: barn.utbildning@tjorn.se