Förskola och grundskola - Lämna samtycke till personuppgifter som förekommer i foto, film och ljud

LÄS MER

Här kan du lämna samtycke till personuppgifter som förekommer i foto, film och ljud för barn i förskola och grundskola. 

Tjörns kommuns förskolor och skolor vill gärna kunna använda bilder, filmer eller ljudinspelningar från verksamheten för att visa barn och elevers utveckling och lärande. Det kan vara i UNIKUM (förskolan/skolans lärplattform), på Tjörns hemsida, klassbloggar eller i tryckt information. Det är oftast från förskolan, i klassrummet, på skolgården, på utflykter, vid kulturarrangemang eller liknande. Elevarbeten som kan innehålla personuppgifter kan ibland publiceras på skolans hemsida eller sociala medier. För att kunna göra detta behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare.

Blanketten lämnas till ditt barns förskola/skola, och gäller tills samtycket återkallas av dig som vårdnadshavare eller när barnet/eleven börjar på ny förskola/skola.

Ditt samtycke är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla samtycket.