Hemtjänst - preliminär beräkning av avgift

LÄS MER

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får.  Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Avgift för din hemtjänst debiteras utifrån insatserna du beviljats per månad. När du har beviljats insatser skickas en inkomstförfrågan ut. De uppgifterna behövs för att du ska få rätt omsorgsavgift. Väljer du att inte skicka in en inkomstförfrågan godtar du att betala maxtaxa för dina insatser. Annars beräknas avgiften utifrån de uppgifter du lämnat. Avgiften för hemtjänst blir som mest 2 575 kr/månad (år 2024).

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna uppgifter om inkomst, bostadstillägg och bostadskostnader redo. Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid socialförvaltningens egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Mer information kan du läsa på Tjörns kommuns webbplats.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa