Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse på Tjörn - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Tjörns kommun
Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och ska resa till Tjörns kommun och är i behov av hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse ska vända sig till en biståndshandläggare i din hemkommun. Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan. För att vi ska kunna ge dig som önskar vistas här på Tjörn, bästa möjliga insats behöver vi få in din beställning i tid för att kunna planera vår verksamhet. Beställningen behöver därför inkomma minst fyra veckor innan ankomstdatum, dock senast 15 april. Om beställning inkommer senare kan inte önskad vistelsetid garanteras. Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten framförallt under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

Information till biståndshandläggare/enhetschef för hemtjänst i bosättningskommunen
Det är mycket viktigt att försäkra sig om att den tillfälliga bostaden är av sådan beskaffenhet att personalen kan hjälpa den enskilde på ett tryggt och säkert sätt med de hjälpmedel som behövs. Vänligen informera vårdtagarna om att hjälpmedel ska tas med. Finns det frågetecken kring t.ex. förflyttningar eller utrymme och plats för hjälpmedel kan hemkommunens arbetsterapeut/fysioterapeut ge Tjörns kommunrehab eller primärvården, ett uppdrag för att undersöka detta. Kommunrehab kan endast ta emot uppdrag från de som i sin hemkommun har kommunal hemsjukvård, övriga hänvisas till primärvårdens rehab. Kommunrehab Tjörn nås på 0304-60 12 70.

Om inte nödvändiga hjälpmedel finns kommer beställningen inte att verkställas.

Avbeställning av planerad vistelse ska ske senast 14 dagar innan beställd tid, annars faktureras ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum. Debitering görs för antal timmar som är beställda samt kostnad för trygghetslarm. Ersättningsbeloppet för insatser enligt SoL uppges per timma av beställande kommun samt kostnaden för trygghetslarm, i samband med att beställningen skickas. För kommunal primärvård följer vi rekommendationen enligt Västkom. Observera att tillsyn nattetid kan komma att verkställas genom trygghetskamera vid längre vistelser.

I beställningen ska följande information framgå:

  • Bostadens beskaffenhet
  • Social situation
  • Funktionsnedsättning
  • Resurser och förmågor
  • Individuella beslut och dess omfattning
  • Målsättningen med biståndsbeslutet
  • Ersättningsbelopp per timme

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa