Ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

LÄS MER

Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Har du frågor, kontakta oss:

Socialkontoret för individ och familj

mottagningsgruppen@tjorn.se

0304-60 19 99