Ansökan om insatser till äldre

LÄS MER

För dig som är äldre och är i behov av stöd finns olika typer av stödinsatser för att underlätta din vardag och möjliggöra för dig att bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Logga in i vår E-tjänst för att skicka in en ansökan. Beskriv vad du behöver hjälp med så tar en biståndshandläggare kontakt med dig inom två arbetsdagar.

Du som är anhörig eller närstående kan i E-tjänsten anmäla behov av hjälp.

Har du frågor, kontakta oss gärna:
Telefon: 0304-60 18 99
E-post: bistandsenheten@tjorn.se