Beställning av ersättningskort för fritidskort och skolbusskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

I denna tjänst beställs ersättningskort för borttappat eller defekt fritidskort och skolbusskort. Är du 18 år eller äldre beställer du ditt ersättningskort själv medan vårdnadshavare beställer till ungdom under 18 år.

 

Om ni av någon anledning inte kan använda denna tjänst för att göra en beställning (till exempel skyddad identitet) ring till Tjörns kommuns kundcenter kommer vi ge dig vägledning.

 

Beställt ersättningskort skickas till ungdomens folkbokföringsadress så snart som möjligt men inom två veckor. Elever i grundskolan och gymnasieskolan kan få ett tillfälligt kort till dess att ersättningskortet har kommit (gäller endast skolbusskort). Grundskoleelever vänder sig till skolans administratör och gymnasieelever till Tjörns kommuns kundcenter för det tillfälliga kortet.

 

En administrativ avgift debiteras för ett borttappat kort*. För defekt kort** tas ingen avgift ut, men ett fotografi på det defekta kortet där kortnumret syns behöver bifogas, annars anses kortet vara förlorat (administrativ avgift är 50 kr för fritidskort och 150 kr för skolbusskort).

 

*Busskortet är borttappat om ungdomen tappat bort sitt kort, fått det stulet eller av annan anledning gjort det obrukbart genom yttre påverkan.

**Busskortet är defekt om det inte fungerar, eller slutar fungerar, av oförklarliga skäl och utan att det skett någon yttre påverkan.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa