Grundskola - överenskommelse vid lån av digitalt lärverktyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överenskommelsen vid lån av digitalt lärverktyg

Skolorna i Tjörns kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel 10 § 10 skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Kommunen vill därför erbjuda eleverna att genom lån disponera ett personligt digitalt lärverktyg under sin studietid. Det digitala verktyget  är avsett att vara ett arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. 

Verktyget lämnas ut till elever i åk 1, 4 och 7 i samband med skolstart och ska återlämnas vid utgången av åk 3, 6 och 9 om inte eleven slutar innan dess. Skolan har dessutom alltid möjlighet att ompröva utlåningen av verktyg både på individuell basis och för hela klasser eller årskurser.

För att verktyget ska fungera på bästa möjliga sätt under hela låneperioden har vi ett antal regler och riktlinjer som vi vill att ni, både elev och vårdnadshavare läser igenom.

Ni kan läsa mer om förutsättningarna inne i e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa