Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om kommunalt vatten och avlopp. 

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun VA-avdelningen,
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 10 00
E-post: vattenochavlopp@tjorn.se
Hemsida: tjorn.se/byggabomiljo/vattenochavlopp