Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet. 

Verksamhetskod
Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251) där också verksamhetens verksamhetskod finns angiven.

Detta ska bifogas anmälan

  • Säkerhetsdatablad för de kemikalier som ska användas i verksamheten.
  • Skalenlig situationsplan över anläggningen.
  • Omgivningsbeskrivning med uppgifter om närliggande bostäder, verksamheter, recipienter (mottagare) m.m.
  • Teknisk beskrivning av ingående processer och eventuell reningsutrustning.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se