Registrering av dricksvattenanläggning - Anmälan

LÄS MER

Här gör du en anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen,
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se