Solarium, verksamhet med risk för blodsmitta, annan smitta eller andra stickande och skärande verktyg - Anmälan

LÄS MER

Här anmäler du om solarieverksamhet, verksamhet som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Följande handlingar ska skickas med anmälan

  1. Skalenlig ritning av lokalen. Av ritningen ska det framgå att följande finns: Handtvättfat med varmt och kallt vatten, kundtoalett, personaltoalett, ventilation, städutrymme, eventuell utslagsvask.
  2. Rutiner för rengöring och/eller sterilisering av redskap och lokalen.
  3. Redovisning av beteckningar och antal lysrör, gäller endast solarium.
  4. Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp. Före, under och efter behandling.
  5. Redovisning av information till kunder. Före och efter behandling samt skötselråd.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Expedition: 0304-60 11 48
E-post: miljo@tjorn.se