Lokal för undervisning - Anmälan

LÄS MER

Här anmäler du om en lokal för undervisning.

Följande handlingar ska skickas med

  1. Planritning över lokalen. Ange takhöjd. Markera alla fasta installationer på planritningen, till exempel toaletter, handfat, omklädningsrum och förråd.
  2. Beskrivning av ventilationen, dess utformning och kapacitet.
  3. Protokoll över ventilationens utelufts- och frånluftsflöden angivna totalt samt för respektive rum.
  4. Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen,
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se