Bassängbad och andra liknande anläggningar - Anmälan

LÄS MER

Här anmäler du om bassängbad och andra liknande anläggningar.

Följande handlingar ska skickas med

  1. Planritning av anläggningen som redovisar bassänger, reningsanläggning, toaletter, omklädningsrum, duschar, förråd, städutrymme och så vidare.
  2. Beskrivning av reningsmetod för badvatten till exempel filtertyp, omsättningstid, typ av desinfektionsmedel, pH justerande medel, övrig teknik till exempel flockningsmedel, UV-ljus och så vidare.
  3. Ventilationsprotokoll med angivna luftflöden

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Expedition: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se