Avfall och VA - Ägarbyte avfall, vatten och avlopp

LÄS MER

Här ansöker du om ägarbyte för avfall, vatten och/eller avlopp för en fastighet. 

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Avfallsavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 14 00
E-post: avfall@tjorn.se
Hemsida: tjorn.se/byggabomiljo/avfallochatervinning