Avfall - Ansökan om delat kärl

LÄS MER

Här ansöker du om delat avfallskärl för 1-2 fastigheter. 

De gemensamma soporna ska rymmas i ett av renhållningsorganisationen godtagbart kärl. Samtliga medsökande fastigheter ska skicka in var sin ansökan. Fastigheterna ska ligga i direkt anslutning till varandra.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Avfallsavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 14 00
E-post: avfall@tjorn.se
Hemsida: tjorn.se/byggabomiljo/avfallochatervinning