Avfall - Ansökan om gemensam hämtning av brännbart och matavfall

LÄS MER

Här kan du ansökan om gemensam hämtning av brännbart och matavfall. Detta kräver minst tre anslutna hushåll. 

De gemensamma soporna ska rymmas i ett av renhållningsorganisationen godtagbart kärl. Samtliga medsökande fastigheter ska skicka in var sin ansökan. Fastigheterna ska ligga i direkt anslutning till varandra.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Avfallsavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 14 00
E-post: avfall@tjorn.se
Hemsida: tjorn.se/byggabomiljo/avfallochatervinning