Miljö - Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

LÄS MER

Här ansöker du om förlängt slamtömningsintervall. 

Observera att en handläggningsavgift tas ut, faktura skickas separat. Mer information gällande handläggningsavgift finns på hemsidan. Grundavgift för slamtömning kvarstår, läs mer i Tjörns kommuns avfallsföreskrifter.

Läs mer om hämtningsintervall i Tjörns kommuns avfallsföreskrifter. Ansökan ska lämnas till kommunens miljöavdelning senast en månad innan den avsedda uppehållsperioden.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Expedition: 0304-60 11 48
E-post: miljo@tjorn.se