Hemtjänst - Beställning för vistelse i annan kommun

LÄS MER

Information om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Tjörns kommun

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och ska resa till Tjörns kommun och är i behov av hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse ska vända sig till en biståndshandläggare i din hemkommun. Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan. För att vi ska kunna ge dig som önskar vistas här på Tjörn, bästa möjliga insats behöver vi få in din beställning i tid för att kunna planera vår verksamhet. Beställningen behöver därför inkomma minst fyra veckor innan ankomstdatum, dock senast 15 april. Om beställning inkommer senare kan inte önskad vistelsetid garanteras. Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten framförallt under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

I beställningen ska följande information framgå

  • Bostadens beskaffenhet
  • Social situation
  • Funktionsnedsättning
  • Resurser och förmågor
  • Individuella beslut och dess omfattning
  • Målsättningen med biståndsbeslutet

Underlaget skickas med posten, faxas alternativt avpersonifieras och mejlas.

Äldreomsorg
Biståndsenheten
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Kontaktperson
Biståndsenheten
Telefon: 0304-60 18 99,
Fax: 0304-660378