Äldreomsorg - Ansökan om bistånd

LÄS MER

Här kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Ansökan skickas till:
Tjörns kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten
471 80 Skärhamn

Har du frågor, kontakta oss gärna:
Telefon: 0304-60 18 99
E-post: bistandsenheten@tjorn.se