Förskola och grundskola - Ansökan om barnomsorg vid obekväm arbetstid

LÄS MER

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds vardagar kl 18.30-22.00 samt helger kl 06.30-22.00 Besked om du får barnomsorg lämnas inom två månader efter det att ansökan lämnats in.

En ansökan per barn
Vårdnadshavare som har barnet växelvis boende hos sig där båda har behov av omsorg måste fylla i varsin ansökan.

Handlingar som ska bifogas ansökan
Bilaga 1 Uppgift/schema från arbetsgivaren som styrker arbetstidens förläggning
Bilaga 2 Uppgift/schema om barnets omsorgstider på obekväm arbetstid

Blanketten skickas till:
Tjörns Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna:
Telefon: 0304-60 19 35
E-post: barn.utbildning@tjorn.se